KDirect.info s Taqvaylit

Adavu n Lzzayer yenna-d d akken yugi atas n umuɣen n tfernayt acku llan degsen imaɣnasen n MAK-ANAVAḌ. KDirect.Tak  

TAQVAYLIT (KDirect), d umuɣen n tfernayt i yugin sɣur DRAG di tmurt Taqvaylit, acku umuɣen-agi id yenna udavu d amussu n tmunnent i yellan deffir-nsent i yevɣan ad ṭṭfen akk Tiɣiwanin di Tmurt Taqvaylit.

 

Imazzanen di Tmurt Taqvaylit gar-asent Massa Mula, tamazzant taqvurt di waɣir n Tizi Wezzu txedmed aderwi dɣa tenna-d :

 » D umuɣen n tmenkad i tefranin ara ad yilin aggur id iteddun, ttwagun-t sɣur DRAG n Tizi Wezzu, acku ad qqaren d akken amussu n MAK i yellan deffer-nsent, nek ad suɣaɣ, ad derwiɣ ɣef wayen iḍerrun, d wayen ixeddem udavu iwakken ad yesluɣ tamnaḍt n Leqvayel. Ad alseɣ i tikkilt-nniḍen d akken tamnadet-agi atan gar wallen udavu iwakken ad sellek wid yellan di tezɣunt n tedrimt.

Maca ayen yessewhamen, maci d adavu, maca d tasusmi n tenmegla tasertant i yellan di Tmurt mgal imeɣnasen n tsertit, arnu ɣur-s tadbelt ur tettqadar ara akk isaḍufen n tegduda acku tessuter kra n lekwaɣeḍ ur sεin ara azal ».

 

Di tama-nniḍen amazzan n Vgayet, Braham Bennaǧi yewwet-d ɣef tugin n wumuɣ n tfernayt di Tezmalt ;

 » Tadvelt tugi ad teqvel akaram n umeɣnas Rejdal Fateḥ d aqerru n wumuɣ tamannunt di Tezmalt, acku d ameɣnas ikecmen si zik deg unadaḥ, ɣef waya adavu yettagad-it d inemgalen-ines di Tezmalt, nukni aqlaɣ ɣef tama n umeɣnas Rejdal, ad yexdem acekti i uxxam n texdemt tadeblant rnu ɣur-s tigawin ara yilin deg unnar ».

 

Tugin n wumuɣen n tfernit, ḥsut, d akken MAK-ANAVAD yugi ad itekki di tefranin ara ad yexdem udavu n Lezzayer, yessawel i Tmurt Taqvaylit ad tegzem ula d nettat Tifranin, yessuter i Leqvayel ad ttikin deg ufraniman n Tmunnent n Tmurt Taqvaylit.  Adabu yegzem avrid i yimusnawen n tsertit, di tama-nniḍen yeǧǧa avrid i yat Icumar ad ṭṭfen annar .

 

 

Y.M


Publicités

Catégories :KDirect.info s Taqvaylit

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

w

Connexion à %s